scroll-button
Garantované dotace pro váš les
Výkup lesů a lesní plochy
Těžba dřeva a výkup dřevní hmoty
menu-logo-ico
contact-close-icon
Kontaktujte nás
Údaje označené * jsou povinné
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
contact-close-icon
Vytvořit poptávku
Údaje označené * jsou povinné
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Děkujeme že jste nás kontaktovali! Co nejdříve se vám ozveme na jeden z vámi uvedených kontaktů.
landing-background-subpage

Těžba dřeva ve vlastním lese

Těžba dřeva je jedním z nejvýznamnějších hospodářských odvětví, a to nejen v České republice, ale i ve světě. Dřevo slouží k mnoha účelům, například k výrobě nábytku, stavebních konstrukcí, papíru, palivového dřeva a mnoha dalších. Je proto důležité, aby těžba probíhala udržitelně a s ohledem na ochranu okolního prostředí.


Společnost K-les wood product je specialistou na moderní harvestrové technologie v oblasti těžby dřeva. Naše firma disponuje nejmodernějšími technologiemi, které umožňují minimalizovat vlivy těžby na okolní prostředí a zlepšit efektivitu procesu těžby.


V tomto článku se zaměříme na to, co je potřeba před zahájením těžby, kdy těžit dřevo z lesa, druhy těžby, povolení těžby dřeva, kalkulaci ceny těžby lesa a čím a jak těžit, kdy těžit dřevo a na co je dobré si dávat pozor pro udržitelné hospodaření s lesem.Co si předem zjistit?

Předtím, než začnete s těžbou dřeva, je důležité získat co nejvíce informací o lesním hospodářství a zákonitostech týkajících se této činnosti. Je také nutné vědět, jaké máme druhy lesů a jaký druh dřeva z nich můžeme těžit. Každý druh lesa má své specifické vlastnosti, které je třeba brát v úvahu při plánování těžby dřeva.


V případě zájmu o těžbu dřeva je důležité získat informace o možných druzích těžby dřeva a zvolit ten nejvhodnější pro konkrétní les.Kdy těžit dřevo?

Důležitou otázkou je, kdy je nejvhodnější těžit dřevo. Obecně platí, že těžba dřeva by měla probíhat v období, kdy jsou stromy v optimálním stavu pro řez. To znamená, že dřevo by mělo být řezáno v době, kdy je vlhkost dřeva nízká a stromy jsou v dobrém zdravotním stavu.


Je také důležité brát v úvahu místní předpisy a omezující faktory, jako jsou například období hnízdění ptáků nebo období rozmnožování zvěře.Druhy těžby dřeva

Existuje několik druhů těžby dřeva, z nichž každý se hodí pro jiné typy lesů a dřeva. Tyto druhy jsou:  • Těžba předmýtní
  • Těžba mýtní
  • Těžbu nahodilá
  • Těžba výchovnáTěžba předmýtní

Tento druh těžby je vhodný pro les s cennými stromy, jako jsou duby, buky, smrky nebo jedle. Při této těžbě se stromy řežou jednotlivě a volí se pouze ty nejkvalitnější kmeny. Tato metoda je velmi náročná na práci, ale umožňuje získat nejlepší dřevo.Těžba mýtní

Tento druh těžby je vhodný pro lesy s menšími stromy a s menším počtem cenných kmenů. Při této těžbě se odstraňují celé větve a koruny stromů, aby byly kmeny snáze dostupné pro těžbu. Tato metoda je méně náročná na práci a umožňuje získat větší množství dřeva, ale může mít negativní vliv na regeneraci lesa.Těžba nahodilá

Tento druh těžby se používá zejména pro odstranění poškozených, nemocných nebo odumřelých stromů. Při této těžbě se odstraňují pouze ty stromy, které jsou v daném okamžiku nevyhnutelné odstranit.Těžba výchovná

Tento druh těžby se používá při úpravách lesa, kdy je nutné odstranit některé stromy, aby se ostatním umožnilo růst a rozvoj. Při této těžbě se odstraňují zejména menší a nekvalitní stromy.Povolení těžby dřeva

Před tím, než začnete s těžbou dřeva, je nutné získat povolení od zodpovědných úřadů. Tyto úřady stanoví pravidla pro těžbu dřeva a posoudí, zda jsou plánované aktivity v souladu se zákony a nařízeními.Kalkulace ceny těžby lesa

Při těžbě dřeva je důležité brát v úvahu cenu těžby lesa a způsob, jakým se bude dřevo těžit. Naše společnost nabízí kalkulačku, která vám umožní získat představu o ceně těžby lesa, včetně nákladů na odvoz dřeva a nakládání s ním. Tuto kalkulačku můžete najít na našem webu: https://k-les.cz/kalkulackaKdy těžit dřevo?

Kromě základních pravidel týkajících se na správnou těžbu dřeva je důležité brát v úvahu také roční období. V zimě je těžba dřeva snazší a levnější, protože se dřevo snáze dopravuje po zmrzlé půdě. Na druhou stranu v létě a na podzim jsou stromy plné šťávy, což může mít negativní vliv na kvalitu dřeva.Jak s lesem hospodařit během těžby lesa

Při těžbě dřeva je důležité dodržovat pravidla dobrého lesního hospodáře, aby se minimalizoval negativní vliv na les a jeho ekosystém. Patří mezi ně například:  • Těžit pouze dřevo, které je nezbytné k uspokojení poptávky na trhu.
  • Těžit pouze zdravé a kvalitní stromy.
  • Minimalizovat poškození okolních stromů a vegetace.
  • Změkčit dopad těžby na les a jeho ekosystém pomocí vhodných technologií.
  • Dodržovat pravidla ochrany přírody a životního prostředí.
  • Vytvářet plány hospodaření s lesy, které budou zahrnovat plánovanou těžbu dřeva i další aktivity spojené s lesním hospodářstvím.Závěr

Těžba dřeva je důležitou součástí lesního hospodářství a zajišťuje dodávky dřeva pro stavebnictví, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl a další odvětví. Při těžbě dřeva je důležité dodržovat pravidla dobrého lesního hospodáře a minimalizovat negativní vliv na les a jeho ekosystém. Pokud máte zájem o těžbu dřeva, měli byste nejprve s námi zkonzultovat, jaké jsou potřebné povolení a jaké jsou zákony a nařízení, které se na těžbu dřeva vztahují. Pro kontakt můžete využít naši kalkulačku na webu https://k-les.cz/kalkulacka a získat tak i představu o ceně těžby lesa nebo jiných služeb.

K-les wood product - naše služby

Zaujalo vás co jste četli? Vyzkoušejte naší kalkulačku lesa!

Získejte nejlepší cenu na trhu pro služby, které pohledáváte. Ať už se jedná o těžbu lesa, výkup lesa, přibližování lesa nebo zájem o dotace na obnovu lesa. Jsme tu pro vás.
Martin Káles, K-les wood product logo